Fyris Tryck

Verksamheten övergår till nya advokatbolag

Verksamheten hos Advokatfirman Wigert & Placht AB har övergått till nya advokatbolag.
Vi välkomnar alla nya och gamla klienter att ta kontakt med oss i våra respektive nya verksamheter.

Kontaktuppgifter

Advokat Jörgen Ebbersten

Ebberstens advokatbyrå AB
Adress: Drottninggatan 2, 753 10 Uppsala
Telefon: 018-13 99 90
Mobil: 0733-30 95 80

E-post: advokato@oebberstenab.se


Advokat Johan Mellgren

Advokat Johan Mellgren AB
Adress: Drottninggatan 2, 753 10 Uppsala
Telefon: 070-96 00 803
E-post: advokatmellgreno@ogmail.com

Advokaterna Hanna Tynkkynen och Jöns Gerhardsson

Gerhardsson Tynkkynen Advokater AB
Adress: Drottninggatan 2, 753 10 Uppsala
Telefon (växel): 010-525 22 30
E-post: infoo@ogtadvokater.se
Webb: gtadvokater.se