Fyris Tryck

ANNA-KARIN HÖÖK

Advokat


Anna-Karin Höök har sedan jurist kand examen varit verksam som bankjurist och sedan 1999 drivit egen juristfirma fram till 2004 då hon blev delägare i advokatbyrån Wigert & Placht i Uppsala. Anna-Karin Höök har stor erfarenhet av boutredningar, arv och gåva, allmän familjerätt, skatterätt och brottmål.