Fyris Tryck

Arbetsrätt

Wigert & Placht advokatfirma biträder företag eller enskilda i frågor som rör anställningsförhållanden, avtalsskrivning m m, tvister rörande skadestånd. Verksamma jurister är Claes Nylander och Jöns Gerhardsson som finns på vårat kontor i Uppsala.