Fyris Tryck

Entreprenadjuridik

Vår advokatbyrå biträder privatpersoner och företag i småhusentreprenader och kommersiella entreprenader liksom i ärenden rörande upphandling enligt LOU, genom rådgivning, avtalsskrivning och tvistelösning. Verksamma jurister är advokaterna Tom Placht, Claes Nylander samt jur kand Jöns Gerhardsson.