Fyris Tryck

HANNA TYNKKYNEN

Advokat och delägare 


Utbildning och erfarenhet

Verksam vid advokatfirman Wigert & Placht sedan 2017
Advokatfirman Åberg & Co 2012-2016
Jurist, Uppsala universitet 2008-2012
Jurist, Livsmedelsverket 2007-2008
Notarie vid Uppsala tingsrätt och dåvarande länsrätten i Uppsala län 2005–2007
Migrationsverket 2002–2005
Jur.kand. vid Uppsala universitet 2002

Inriktning

Huvudsaklig inriktning är uppdrag inom fastighetsrätt och miljörätt. Bland annat frågor rörande fel i fastighet, bygglov, strandskydd och olika former av nyttjanderätter. Även erfarenhet av vattenrättsliga frågor och vindkraftsetablering. Hon kan bistå med såväl rådgivning, tvistelösning som olika former av tillståndsprocesser.

Språk

Svenska, finska och engelska