Fyris Tryck

JÖNS GERHARDSSON

Advokat

Delägare Utbildning och erfarenhet

Verksam vid advokatfirman Wigert & Placht sedan 2008
Tingsnotarie vid Uppsala tingsrätt 2006–2008, varav en del av tiden vid dåvarande fastighetsdomstolen
Jur kand vid Uppsala universitet 2006


Inriktning

Huvudsaklig inriktning är tvistelösning och processer. Han 
företräder företag och privatpersoner i domstol och har varit verksam i ett stort antal tvister i bland annat fastighets- och 
transportbranschen. Han åtar sig även i vissa fall uppdrag som privat eller offentlig försvarare.


Övrigt

Universitetsadjunkt på juristutbildningen i straffrätt vid Uppsala universitet 2013.