Fyris Tryck

TOM PLACHT

Advokat och senior advisor


Tom Placht, fil kand och jur kand i Uppsala, har efter notariemeritering vid Uppsala tingsrätt varit verksam på advokatbyrå Wigert & Placht i Uppsala sedan 1981. Sedan 1994 har han bedrivit egen advokatbyrå under firma Advokat Tom Placht AB och sedan 2003 med delägare. Tom Placht är verksam som allmänpraktiker med inriktning på brottmål, fastighetsrätt, affärsrätt och central civilrätt. Han har och har haft uppdrag i bolagsstyrelser.